Regulamin Gry - Serwera CraftServer.pl


Art. 1

Niedozwolone jest:
a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
c. promowanie/reklamowanie innych serwerów minecraft,
d. wielokrotne umieszczanie Materiałów niezgodnych z regulaminem,
e. używanie programów (botów) ułatwiających grę lub działających na szkodę innych graczy serwera,
f. rozsyłanie spamu,
g. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.Art. 2

Użytkownik może posiadać maksymalnie 3 Konta.

Art. 3

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

Art. 4

Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie.

Art. 5

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo,
trwale (Ban) lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być jednocześnie zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.

Art. 6

Konta nieużywane przez 3 miesięce od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.